ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΜΕ 7 ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»;;
 2. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
 3. Ποιες είναι οι κατηγορίες ωφελουμένων;
 4. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει το ακίνητο για να θεωρηθεί επιλέξιμο για το πρόγραμμα;
 5. Τι είναι οι «επιλέξιμες παρεμβάσεις»; Ποιες είναι αυτές;
 6. Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα η Ενεργειακή Επιθεώρηση;
 7. Πόσο κοστίζει η Ενεργειακή Επιθεώρηση; Δεν παρέχεται δωρεάν από το Πρόγραμμα;

 • 01. Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»;

  Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα (επιδοτούμενο άτοκο δάνειο έως 15.000€ και επιχορήγηση ποσού), σε ιδιοκτήτες παλαιών κτιρίων με οικοδομική άδεια προγενέστερη του 1990, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό ενεργειακό επιθεωρητή.
  TOP
 • 02. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

  Α) Να είναι φυσικό πρόσωπο.
  Β) Να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
  Γ) Το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του να μην υπερβαίνει τα 60.000€ ή (εάν είναι έγγαμος) το οικογενειακό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 80.000€.
  Δ) Να μην έχει υποβάλλει άλλη αίτηση για το πρόγραμμα.
  TOP
 • 03. Ποιες είναι οι κατηγορίες ωφελουμένων;

  Κατηγορία Α1

  Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000€.

  Κατηγορία Α2

  Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 40.000 € ή 20.000 και 60.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 € και επιχορήγηση 3.500€.

  Κατηγορία Β

  Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.
  TOP
 • 04. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει το ακίνητο για να θεωρηθεί επιλέξιμο για το πρόγραμμα;

  Α) Η οικοδομική του άδεια έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.1989. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1989 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
  Β) Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
  Γ) Το ακίνητο μπορεί να είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας ή πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο.
  Δ) Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (όχι εξοχική). Για την περίπτωση της πολυκατοικίας το κριτήριο αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων.
  Ε) Δεν έχουν γίνει προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση μετά την 31.12.1989 στη βάση αναθεώρησης της ανωτέρω οικοδομικής άδειας.
  Ζ) Κατόπιν της 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  Η) Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης δεν υπερβαίνει τα 15.000€.
  Θ) Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
  TOP
 • 05. Τι είναι οι «επιλέξιμες παρεμβάσεις»; Ποιες είναι αυτές;

  Επιλέξιμες παρεμβάσεις : Οι εργασίες που θα γίνουν στο ακίνητο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της κατοικίας σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας για τον ενδιαφερόμενο.

  Α)Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  Β)Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  Γ)Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
  • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).
  • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
  • Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
  Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν:

  Α)Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
  Β) Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».
  TOP
 • 06. Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα η Ενεργειακή Επιθεώρηση;

  Για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι, αφενός η διεξαγωγή μίας 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης προκειμένου να διερευνηθεί εάν το ακίνητο ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία ίση η χαμηλότερη της Δ, καθώς και να προταθούν από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ακίνητο είναι απαραίτητο να διενεργηθεί 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν οι παρεμβάσεις στο ακίνητο έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και το ακίνητο έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά.
  TOP
 • 07. Πόσο κοστίζει η Ενεργειακή Επιθεώρηση; Δεν παρέχεται δωρεάν από το Πρόγραμμα;

  Βάσει του Π.Δ. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ Α’ 177) η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για ακίνητα με χρήση κατοικίας υπολογίζεται με 1-2€ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200€ (πλέον ΦΠΑ 23%). Επιπλέον, το κόστος επιθεωρήσεων λέβητα και εγκαταστάσεων θέρμανσης κυμαίνεται από 150€ έως 300€ (πλέον ΦΠΑ 23%), ενώ το κόστος επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων κλιματισμού κυμαίνεται από 300€ έως 500€ (πλέον ΦΠΑ 23%). O ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλει την αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, να ζητήσει τη σχετική απόδειξη και εφόσον εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα τα χρήματα των επιθεωρήσεων θα του επιστραφούν στο λογαριασμό του κατά την εκταμίευση του δανείου (στην τελευταία καταβολή πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη). Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης βαραίνει τον ενδιαφερόμενο και τα χρήματα που κατέβαλε δεν του επιστρέφονται. Συμπερασματικά λοιπόν, το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται σε αυτή.
  TOP

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η τεχνική εταιρεία συμβούλων μηχανικών "ΙΔΑΙΟΝ" προσφέρει υπηρεσίες μελετών, ανάπτυξης κατασκευών και συμβούλων στον ιδιώτη, επιχειρηματία ή επενδυτή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΡΟΔΩΝ 5,
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15772, ΑΘΗΝΑ
T: 2107757114
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
facebook: ΙΔΑΙΟΝ
Βρείτε μας στο Google+